ReachMiami - Miami, Florida, aerial skyline at dusk.